logo-wpt

โรงเรียนวาปีปทุมสืบสานวัฒนธรรมไทย วันลอยกระทง

วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เชิญชมการแข่งขันกีฬาภายใน

ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ขอเชิญชวนร่วมงานวันภาษาไทย โรงเรียนวาปีปทุม

26 สิงหาคม 2565 ณ ที่อาคารบุณฑริกา

เชิญชวนร่วมสนุกตอบคำถามกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนวาปีปทุม
เชิญชวนร่วมสนุกตอบคำถามกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้วิทยาศาสตร์
เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 15

ดูประกาศด้านล่างนี้

ข่าวประกาศล่าสุด

View: 65

2022-11-03

View: 558

2022-06-20

ประกาศโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

View: 279

2022-06-13

ข่าวทั้งหมด >>

หนังสือ/คำสั่ง ราชการ

เลขที่ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
312/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างรับผิดชอบการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-08-26_1661480189.pdf

31

290/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-08-25_1661410779.pdf

6

264/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน สับดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-08-25_1661410695.pdf

8

265/2565

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานพิเศษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวาปีปทุม ปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-08-12_1660310053.pdf

63

139/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653358296.pdf

22

068/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการคณะสี ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-19_1652945692.pdf

18

067/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-19_1652945671.pdf

14

066/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-19_1652945647.pdf

25

261/2564

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานพิเศษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวาปีปทุม ปีการศึกษา 2564

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-07-09_1625810565.pdf

69

430/2563

แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกีฬา - กรีฑาภายในโรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 วาปีปทุมรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ร่วมกันต้านยาเสพติด ปทุมมาเกมส์ 2020

ชื่อไฟล์: fileUpload_2020-12-09_1607481624.pdf

22

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
1

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653346650.docx

10

2

แบบฟอร์มคำสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653346023.docx

3

3

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653345733.docx

4

4

เกียรติบัตรการอบรม วPA

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-02-03_1643878875.pdf

37

5

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (แยกตามชั้นเรียน)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-03-16_1615895191.pdf

49

6

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (แยกตามกิจกรรมชุมนุม)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-03-16_1615895145.pdf

23

7

จากระเบียบสู่แนวปฏิบัติ การทำวิทยฐานะ ว20ว21ว22 (ข้อมูลจากท่าน ศน.อภิชาต เข็มพิลา)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-29_1530235772.rar

47

8

เอกสารการทำ Logbook

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-26_1530023064.zip

47

9

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.1 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692251.xlsx

53

10

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.4 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692234.xlsx

43

ดูทั้งหมด >>

เว็บไซต์อื่น ๆ

ดูผลการเรียนออนไลน์ ม.3, 6

โรงเรียนวาปีปทุม

ดูผลการเรียนออนไลน์ ม.1, 2, 4, 5

โรงเรียนวาปีปทุม

Facebook fan page

โรงเรียนวาปีปทุม

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวาปีปทุม

ข้อมูลบุคลากร