logo-wpt

รับสมัครนักเรียนปี2567

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนโรงเรียนวาปีปทุมประจำปีการศึกษา2567

เลือกตั้งสภานักเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

พิธีถวายราชสดุดี

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

เชิญชวนนักเรียนทุกคนมาใช้สิทธิ์

ประเพณีลอยกระทง

โรงเรียนวาปีปทุมร่วมใจสืบสานประเพณีไทย

ข่าวประกาศล่าสุด

View: 78

2023-11-07

ประกาศโดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

View: 122

2023-10-25

ประกาศโดย: กลุ่มบริหารงบประมาณ

View: 1,206

2023-07-11

ประกาศโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวทั้งหมด >>

หนังสือ/คำสั่ง ราชการ

เลขที่ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
486/2566

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานพิเศษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวาปีปทุม ปีการศึกษา ๒๕๖6

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-11-29_1701240175.pdf

0

486/๒๕๖๖

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานพิเศษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวาปีปทุม

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-09-18_1695011483.pdf

44

136/2566

คำสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2566

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-03-22_1679448358.pdf

36

062/2566

แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างรับผิดชอบการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-02-17_1676641099.pdf

26

005/2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร สอบคัดเลือก รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา2566

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-24_1674548189.pdf

37

004/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปี2566

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-24_1674547887.pdf

24

027/2566

แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-19_1674129246.pdf

17

002/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทงการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบดิจิทัล(Digital testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-19_1674095613.pdf

10

014/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-13_1673587159.pdf

9

590/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬายุวชน"แอร์เอเชีย"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ (ปีที่๓๒)ประจำปี๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-11_1673425823.pdf

16

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
1

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653346650.docx

19

2

แบบฟอร์มคำสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653346023.docx

8

3

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653345733.docx

6

4

เกียรติบัตรการอบรม วPA

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-02-03_1643878875.pdf

42

5

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (แยกตามชั้นเรียน)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-03-16_1615895191.pdf

60

6

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (แยกตามกิจกรรมชุมนุม)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-03-16_1615895145.pdf

27

7

จากระเบียบสู่แนวปฏิบัติ การทำวิทยฐานะ ว20ว21ว22 (ข้อมูลจากท่าน ศน.อภิชาต เข็มพิลา)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-29_1530235772.rar

48

8

เอกสารการทำ Logbook

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-26_1530023064.zip

49

9

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.1 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692251.xlsx

58

10

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.4 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692234.xlsx

51

ดูทั้งหมด >>

เว็บไซต์อื่น ๆ

ดูผลการเรียนออนไลน์ ม.3, 6

โรงเรียนวาปีปทุม

ดูผลการเรียนออนไลน์ ม.1, 2, 4, 5

โรงเรียนวาปีปทุม

Facebook fan page

โรงเรียนวาปีปทุม

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวาปีปทุม

ข้อมูลบุคลากร