logo-wpt

ตรวจหลักฐานการสมัครเรียน

ตรวจหลักฐานการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ม.4

บันทึกข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนสุดท้าย สแกนบัตร เพื่อบันทึกข้อมูล

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนทั่วไป

วันแรกของการรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2565

8 มีนาคม 2566 เร็วๆนี้

ข่าวประกาศล่าสุด

ข่าวทั้งหมด >>

หนังสือ/คำสั่ง ราชการ

เลขที่ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
062/2566

แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างรับผิดชอบการประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-02-17_1676641099.pdf

11

005/2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร สอบคัดเลือก รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา2566

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-24_1674548189.pdf

25

004/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปี2566

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-24_1674547887.pdf

16

027/2566

แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-19_1674129246.pdf

12

002/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทงการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบดิจิทัล(Digital testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-19_1674095613.pdf

6

014/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-13_1673587159.pdf

5

590/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬายุวชน"แอร์เอเชีย"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ (ปีที่๓๒)ประจำปี๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-11_1673425823.pdf

11

590/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬายุวชน"แอร์เอเชีย"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ (ปีที่๓๒)ประจำปี๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-11_1673425820.pdf

5

000/2566

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน-เวรกลางคืน

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-11_1673424660.pdf

7

009/2566

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานพิเศษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวาปีปทุม ปีการศึกษา ๒๕๖5

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-19_1674131302.pdf

37

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
1

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653346650.docx

13

2

แบบฟอร์มคำสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653346023.docx

4

3

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653345733.docx

4

4

เกียรติบัตรการอบรม วPA

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-02-03_1643878875.pdf

40

5

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (แยกตามชั้นเรียน)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-03-16_1615895191.pdf

55

6

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (แยกตามกิจกรรมชุมนุม)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-03-16_1615895145.pdf

27

7

จากระเบียบสู่แนวปฏิบัติ การทำวิทยฐานะ ว20ว21ว22 (ข้อมูลจากท่าน ศน.อภิชาต เข็มพิลา)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-29_1530235772.rar

47

8

เอกสารการทำ Logbook

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-26_1530023064.zip

48

9

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.1 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692251.xlsx

55

10

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.4 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692234.xlsx

46

ดูทั้งหมด >>

เว็บไซต์อื่น ๆ

ดูผลการเรียนออนไลน์ ม.3, 6

โรงเรียนวาปีปทุม

ดูผลการเรียนออนไลน์ ม.1, 2, 4, 5

โรงเรียนวาปีปทุม

Facebook fan page

โรงเรียนวาปีปทุม

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวาปีปทุม

ข้อมูลบุคลากร