logo-wpt

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนวาปีปทุม เร็วๆนี้

ประกาศผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

เชิญร่วมชมและเชียร์นักกีฬาวอลเลย์ยุวชน

รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ข่าวประกาศล่าสุด

View: 40

2023-01-22

ประกาศโดย: สนับสนุนการสอน

View: 54

2023-01-21

ประกาศโดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

View: 76

2022-12-22

ประกาศโดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

View: 60

2022-12-19

ประกาศโดย: สนับสนุนการสอน

View: 119

2022-12-22

ประกาศโดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

View: 121

2022-11-03

ข่าวทั้งหมด >>

หนังสือ/คำสั่ง ราชการ

เลขที่ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
005/2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร สอบคัดเลือก รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา2566

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-24_1674548189.pdf

0

004/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือกและรับรายงานตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปี2566

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-24_1674547887.pdf

2

027/2566

แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-19_1674129246.pdf

5

002/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทงการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ด้วยระบบดิจิทัล(Digital testing) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-19_1674095613.pdf

4

014/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสัปดาห์ห้องสมุดปีการศึกษา 2565

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-13_1673587159.pdf

2

590/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬายุวชน"แอร์เอเชีย"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ (ปีที่๓๒)ประจำปี๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-11_1673425823.pdf

8

590/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกีฬายุวชน"แอร์เอเชีย"ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖ (ปีที่๓๒)ประจำปี๒๕๖๕ ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-11_1673425820.pdf

4

000/2566

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน-เวรกลางคืน

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-11_1673424660.pdf

1

009/2566

แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานพิเศษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวาปีปทุม ปีการศึกษา ๒๕๖5

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-19_1674131302.pdf

14

001/2566

แต่งตั้งข้าราชการครูและนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2023-01-19_1674095549.pdf

4

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
1

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653346650.docx

10

2

แบบฟอร์มคำสั่งให้ข้าราชการครูไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653346023.docx

3

3

แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-05-24_1653345733.docx

4

4

เกียรติบัตรการอบรม วPA

ชื่อไฟล์: fileUpload_2022-02-03_1643878875.pdf

39

5

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (แยกตามชั้นเรียน)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-03-16_1615895191.pdf

51

6

รายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2563 (แยกตามกิจกรรมชุมนุม)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2021-03-16_1615895145.pdf

25

7

จากระเบียบสู่แนวปฏิบัติ การทำวิทยฐานะ ว20ว21ว22 (ข้อมูลจากท่าน ศน.อภิชาต เข็มพิลา)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-29_1530235772.rar

47

8

เอกสารการทำ Logbook

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-26_1530023064.zip

47

9

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.1 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692251.xlsx

54

10

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.4 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692234.xlsx

44

ดูทั้งหมด >>

เว็บไซต์อื่น ๆ

ดูผลการเรียนออนไลน์ ม.3, 6

โรงเรียนวาปีปทุม

ดูผลการเรียนออนไลน์ ม.1, 2, 4, 5

โรงเรียนวาปีปทุม

Facebook fan page

โรงเรียนวาปีปทุม

ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวาปีปทุม

ข้อมูลบุคลากร