logo-wpt

บุคลากร ครูอัตราจ้าง

นางสาวนารี ศรีธรณ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวปรินดา ปัตตานี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางพรสวรรค์ รังมาตย์

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว

นายวีระพล ประทัด

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นายเอกพล คำสมัย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน