logo-wpt

การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ประจำปี 2563

รับสมัคร วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
สอบคัดเลือก วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563
ประกาสผล วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2563
รายงานตัว วันที่ 13 มีนาคม 2563
มอบตัว วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2563

สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2/2562

โรงเรียนวาปีปทุมได้กำหนดวันสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันที่ 8 - 10 มกราคม 2563
ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ | Happy New Year 2020

โรงเรียนวาปีปทุม จัดกิจกรรมทำบุญต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๓
ขึ้นในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นศิริมงคล
ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และศิษย์เก่า โรงเรียนวาปีปทุม

ข่าวประกาศล่าสุด

View: 535

2020-02-11

ประกาศโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

View: 4,195

2020-02-13

ประกาศโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

View: 4,354

2020-02-06

View: 4,746

2020-01-24

View: 6,541

2020-01-16

View: 7,112

2020-01-15

ข่าวทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์โหลดแล้วดาวน์โหลด
1

จากระเบียบสู่แนวปฏิบัติ การทำวิทยฐานะ ว20ว21ว22 (ข้อมูลจากท่าน ศน.อภิชาต เข็มพิลา)

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-29_1530235772.rar

27

2

เอกสารการทำ Logbook

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-06-26_1530023064.zip

31

3

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.1 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692251.xlsx

4

4

รายชื่อนักเรียน ห้องเรียน ม.4 ปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-07_1525692234.xlsx

2

5

กำหนดการปฐมนิเทศและฝึกวินัยก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2561

ชื่อไฟล์: fileUpload_2018-05-04_1525448490.pdf

12

6

แบบฟอร์มโครงการ 60

ชื่อไฟล์: แบบฟอร์มโครงการ 60.docx

25

7

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ม.ค. 2561 - มี.ค. 2561

ชื่อไฟล์: 004.คำสั่งเวรกลางวัน-ม.ค.-มี.ค.-2561.pdf

123

8

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2560

ชื่อไฟล์: 004.คำสั่งเวรกลางวัน-ก.ย.-ธ.ค.60.pdf

322

9

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561

ชื่อไฟล์: 05คำสั่งเวร-กลางคืน-ต.ค.-ก.พ.-60-61.pdf

211

10

แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน

ชื่อไฟล์: แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน.doc

433

ดูทั้งหมด >>

ข้อมูลบุคลากร