logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

PISA วาปีปทุมสร้างความเข้าใจจัดทำแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ PISA สู่ชั้นเรียน

PISA วาปีปทุมสร้างความเข้าใจจัดทำแผนการจัดกิจกรรมบูรณาการ PISA สู่ชั้นเรียน

โรงเรียนวาปีปทุม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ PISA สู่ชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา