logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

บันทึข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

บันทึข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

โรงเรียนเรียนวาปีปทุมร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่นบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567