logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวาปีปทุมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมี ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้