logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

โรงเรียนวาปีปทุม ได้รับรางวัล EGAT ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงเรียนวาปีปทุม ได้รับรางวัล EGAT ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวาปีปทุม ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล EGAT (Green Learning Society) ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อาคาร Impact Exhibition Hall 9 - 11 อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี ซึ่งโรงเรียนวาปีปทุม ได้รับรางวัล ชนะเลิศระดับประเทศ ตามโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 3,000 คนขึ้นไป ประจำปี 2564 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย