logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

โรงเรียนวาปีปทุม ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ปีการศึกษา 2565 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนวาปีปทุม ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ปีการศึกษา 2565 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวาปีปทุมได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี ปีการศึกษา 2565 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนักเรียนผู้เข้าแข่งขันได้แก่

1. นายพีรพัฒน์  นิราราศน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
2. นายธนกฤต  มูลทรา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่
1. คุณครูปัทมา ปินะทาใน
2. คุณครูสุพรรษา  ทัพธานี
3. คุณครูศุภษร  บุดดา

ทั้งนี้นักเรียนได้เป็นทีมตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น