logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

โรงเรียนวาปีปทุม ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

โรงเรียนวาปีปทุม ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565โรงเรียนวาปีปทุม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โดยทีม นายพีระพัฒน์ นิราราศน์ ชั้น ม.6/1 และ นายวัทธิกร คำมุก ชั้น ม.4/1 

และทีม นายพิชิตชัย สืบสุนทร ชั้น ม.6/4 และนายอติรัณณ์ ศรีชาดา ชั้น ม.6/3 เข้ารอบชิงชนะเลิศ

โดยมีครูผู้ควบคุมคือ คุณครูรุ่งโรจน์ อุรัน และ คุณครูวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุล