logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

โรงเรียนวาปีปทุมจัดโครงการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารเบื้องต้น ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวาปีปทุมจัดโครงการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารเบื้องต้น ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564