logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

รับเกียรติบัตรกับผู้ว่าราชการจังหวัดมาหสารคาม o-net เต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์

รับเกียรติบัตรกับผู้ว่าราชการจังหวัดมาหสารคาม o-net เต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ได้คะแนน เต็ม 100 คะแนน ซึ่งนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนวาปีปทุม ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในรายวิชาคณิตศาสตร์ คือ นายภูริณัฐ วันดี โดยรับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม พร้อมด้วยหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ เป็นตัวแทนโรงเรียนวาปีปทุม