logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ ฟุตซอลหญิงโรงเรียนวาปีปทุม คว้าแชมป์สมัยเเรก เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันที่4 (อิสานตอนบน) ไปเเข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ ฟุตซอลหญิงโรงเรียนวาปีปทุม คว้าแชมป์สมัยเเรก เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันที่4 (อิสานตอนบน) ไปเเข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 รอบคัดตัวเเทนเขตการเเข่งขันที่ 4

ฟุตซอลหญิงโรงเรียนวาปีปทุม ตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม
พลิกแซงชนะนครพนม 2-1 พร้อมทั้งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ คว้าแชมป์สมัยเเรก เป็นตัวแทนเขตการแข่งขันที่4 (อิสานตอนบน)ไปเเข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณ 15 ผู้เล่น ทั้ง 2 สถาบัน
No.1 น.ส สิรินยาพร โยอาศรี โรงเรียนวาปีปทุม
No.2 น.ส ศศิธร โนแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม
No.3 น.ส สุพัตรา โพธิ์นอก โรงเรียนวาปีปทุม
No.4 น.ส สุนันทา สิงสี โรงเรียนวาปีปทุม
No.5 ด.ญ ชลธิชา คำโหลน โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
No.6 น.ส อธุรดา มาฤทธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม
No.7 น.ส กัญญาณัฐ อันสุวรรณ โรงเรียนวาปีปทุม
No.8 น.ส ทัตพิชา สีหาบุญมาก โรงเรียนวาปีปทุม
No.9 ด.ญ ฉัตรธิญา จันบัตร โรงเรียนวาปีปทุม
No.10 น.ส สุจิรา ชัยบำรุง โรงเรียนวาปีปทุม
No.11 น.ส อริศรา สุขังสูงเนิน โรงเรียนวาปีปทุม
No.12 น.ส ธิดารัตน์ เนตรบรรจง โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
No.13 น.ส ภัณฑิรา ปะทิเก โรงเรียนวาปีปทุม
No.14 ด.ญ.ศุภัทตรา สุดเนตร โรงเรียนวาปีปทุม
No.15 น.ส วราภรณ์ เสนามาตย์ โรงเรียนวาปีปทุม

หัวหน้าผู้สอน อ.พิชัย สำราญสุข

แข่งขันในระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2563

ติดตามข่าวสารโปรแกรมการแข่งและให้กำลังใจลูกหลานชาวสารคาม
ทางเพจ:Wapipathum futsall