logo-wpt

ผลงานและรางวัลของนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับ วง PLATINUM ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน MSX E-SAN MUSIC AWARD 2020 รอบออดิชั่น ตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม

ขอแสดงความยินดีกับ วง PLATINUM ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน MSX E-SAN MUSIC AWARD 2020 รอบออดิชั่น ตัวแทนจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2563 วงดนตรี Platinum ตัวแทนจาก โรงเรียนวาปีปทุม เข้ารวมการแข่งขันในรายการ การประกวดดนตรีรณรงค์เพื่อการ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ รอบออดิชั่น  MSX E-SAN MUSIC AWARD 2020 Zone3 คัดเลือกตัวแทนจังหวัดละ 1 วง (มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด) ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทนจังหวัดมหาสารคามเข้าแข่งขันในรอบ Semi final ณ จังหวัดขอนแก่น ในเดือนธันวาคม 2563 ขอแสดงความยินดี ครับ