logo-wpt
ดูรายชื่อผู้สมัคร >>

ข่าวประกาศล่าสุด

View: 82

18/04/2018

View: 2562

31/03/2018

ข่าวทั้งหมด >>

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์ยอดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
1

แบบฟอร์มโครงการ 60

ชื่อไฟล์: แบบฟอร์มโครงการ 60.docx

23

2

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ม.ค. 2561 - มี.ค. 2561

ชื่อไฟล์: 004.คำสั่งเวรกลางวัน-ม.ค.-มี.ค.-2561.pdf

123

3

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2560

ชื่อไฟล์: 004.คำสั่งเวรกลางวัน-ก.ย.-ธ.ค.60.pdf

322

4

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561

ชื่อไฟล์: 05คำสั่งเวร-กลางคืน-ต.ค.-ก.พ.-60-61.pdf

211

5

แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน

ชื่อไฟล์: แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน.doc

433

6

แบบประเมินข้าราชการครูสายผู้สอน

ชื่อไฟล์: แบบประเมินข้าราชการครูสายผู้สอน.doc

183

7

แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2560

ชื่อไฟล์: แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2560.doc

132

8

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ชื่อไฟล์: OBEC_AWARDS.pdf

143

9

ประกาศเรื่อง แจ้งกาหนดการปิดการหยุดการเรียนการสอน

ชื่อไฟล์: notice_1-60.pdf

234

10

การสอบแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อไฟล์: thai1_60.pdf

314

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้