ระบบดูผลคะแนน ออนไลน์

โรงเรียนวาปีปทุม สพม.มค.

ท่านสามารถดูผลการสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แล้วตอนนี้

ดูคะแนน คลิก!!!

คำชี้แจงการกรอก:

      กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่มีขีด ไม่มีเว้นวรรค
      ใส่ให้ครบ 13 หลัก หากใส่ไม่ครบระบบจะแจ้งว่า "กรอกหมายเลขบัตรให้ครบ 13 หลัก"
      หากเข้าดูไม่ได้ให้ติดต่อที่ผู้ดูแลที่ Facebook กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวาปีปทุม

หากดูผลคะแนนไม่ได้ ???

ดูผลคะแนนไม่ได้ ให้ติดต่อที่

Facebook กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนวาปีปทุม เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแก้ไขปัญหาในการดูผลคะแนน

ข้อสังเกตุในการดูผลคะแนนไม่ได้ คือ การกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบใหม่อีกรอบ