การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผล การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562
time image

ประกาศผล การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบ ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)

ประกาศผล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ทั้งหมด) ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
ประกาศผล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ในเขต) ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
ประกาศผล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งหมด) ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
ประกาศผล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ในเขต) ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
ประกาศผล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แก้ไข ณ วันที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 16.30 น.)ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
ประกาศผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
ประกาศผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
ประกาศผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แก้ไข ณ วันที่ 4 ก.พ. 63 เวลา 21.40 น.) ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
ประกาศผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
ประกาศผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)

สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในแต่ละระดับ ให้เข้าร่วมพิธีรับรางวัลในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม ส่วนนักเรียนที่ชื่อ – นามสกุล ชื่อโรงเรียนไม่ถูกต้องสามารถแจ้งได้ที่ นางสาวนิโลบล พูนศิริ (088-3064940) ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และกรณีต้องการติดต่อสอบถามสามารถสอบถามได้ที่ ว่าที่ร้อยเอกศุภกฤต เรืองสมบัติ (095-9655396) และ นางสาวนิโลบล พูนศิริ (088-3064940)

ประกาศเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.33 น.

เฉลยข้อสอบ การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

เฉลยข้อสอบ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
เฉลยข้อสอบ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
เฉลยข้อสอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
เฉลยข้อสอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
เฉลยข้อสอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
เฉลยข้อสอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
เฉลยข้อสอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)
เฉลยข้อสอบ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดที่นี่ (PDF)

กรณีมีข้อสงสัย และต้องการติดต่อสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ คุณครูศุภกฤต เรืองสมบัติ โทร 095-9655396

ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งและห้องสอบ การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 จัดสอบในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563
ระดับ ป.6, ม.2, ม.4 และ ม.6 สอบแข่งขันเวลา 09.30 - 11.30 น.
ระดับ ป.5, ม.1, ม.3 และ ม.5 สอบแข่งขันเวลา 13.00 - 15.00 น.

ภาคเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น.

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบที่นี่ (Online)

ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบที่นี่ (Online)

หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ตามช่วงเวลาสอบ ดังนี้

ภาคเช้า เวลา 09.30 - 11.30 น.

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 Download (PDF)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 Download (PDF)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 Download (PDF)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 Download (PDF)

ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น.

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 Download (PDF)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 Download (PDF)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 Download (PDF)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 Download (PDF)

ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ป.5-6 และ ม.1-6 เริ่มรับสมัคร 28 พ.ย. 2562 - 3 มกราคม 2563 และสอบแข่งขันในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดที่นี่

กรณีสมัครมากกว่า 10 คน สามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:45 น.

ที่มาและความสำคัญของโครงการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นในระดับต่อไป

ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 02:55:25 น.
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 3,233 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 5 คน
2 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 2 คน
3 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 8 คน
4 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม 1 คน
5 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 1 คน
6 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 118 คน
7 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 3 คน
8 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 12 คน
9 โรงเรียนบ้านดู่ 14 คน
10 โรงเรียนบ้านตำแย 11 คน
11 โรงเรียนบ้านนาข่า 2 คน
12 โรงเรียนบ้านนาฝาย 2 คน
13 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 6 คน
14 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 2 คน
15 โรงเรียนบ้านสนาม 1 คน
16 โรงเรียนบ้านหนองกุง 28 คน
17 โรงเรียนบ้านหนองข่า 6 คน
18 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 10 คน
19 โรงเรียนบ้านหนองปอ 8 คน
20 โรงเรียนบ้านหนองผือ 14 คน
21 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 2 คน
22 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 9 คน
23 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 1 คน
24 โรงเรียนบ้านแคน 4 คน
25 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1 คน
26 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 5 คน
27 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 8 คน
28 โรงเรียนประชาพัฒนา 2 คน
29 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 1 คน
30 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 72 คน
31 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 7 คน
32 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 2 คน
33 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 27 คน
34 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 22 คน
35 โรงเรียนวาปีปทุม 2,486 คน
36 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 3 คน
37 โรงเรียนสตรีศึกษา 3 คน
38 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 1 คน
39 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 11 คน
40 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 10 คน
41 โรงเรียนหนองกุง 2 คน
42 โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 1 คน
43 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 1 คน
44 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) 1 คน
45 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 26 คน
46 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 69 คน
47 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 47 คน
48 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 คน
49 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 149 คน
50 โรงเรียนโพธิ์ชัย 5 คน
รวม 3,233 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 บุรีรัมย์ 7 คน
2 ขอนแก่น 1 คน
3 มหาสารคาม 3,094 คน
4 ร้อยเอ็ด 38 คน
รวม 3,140 คน
ลำดับ ระดับชั้น จำนวนคนที่สมัคร
1 ป.5 193 คน
2 ป.6 300 คน
3 ม.1 503 คน
4 ม.2 503 คน
5 ม.3 491 คน
6 ม.4 416 คน
7 ม.5 387 คน
8 ม.6 440 คน
รวม 3,233 คน