การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

ขออภัย ระบบปิดให้บริการรับสมัครแล้ว

ระบบการรับสมัครเปิดให้บริการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 - 18 สิงหาคม 2560
หากมีข้อซักถามกรุณาติดต่อครูภคมน ภูมิชูชิต โทรศัพท์ 087-4246414 หรือ Line ID: 0874246414