การแข่งขันคิดเลขเร็ววาปีปทุม
ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2560

คำชี้แจง

  1. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง หากตรวจสอบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง หรือเป็นเอกสารปลอมจะโดนตัดสิทธิ์ในการแข่งขันทันที
  2. หลังจากแจ้งการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่เมนู "รายชื่อผู้สมัคร"
  3. หากมีปัญหาต่างๆ กรุณาติดต่อ นางภคมน ภูมิชูชิต ด้วยการโทร 087-4246414 หรือแจ้งผ่านทาง LINE ID : 0874246414
  4. ช่องที่มีเครื่องหมาย * ไม่สามารถเว้นว่างได้