การสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562

สามารถดาวน์โหลดไฟล์เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมสำหรับนักเรียน ได้แล้ว
time image

ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2562

(PDF) ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ระดับประถมศึกษา

(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ในเขต) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ในเขต) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ในเขต) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ในเขต) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

ระดับมัธยมศึกษา

(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะโรงเรียนวาปีปทุม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เฉพาะโรงเรียนวาปีปทุม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เฉพาะโรงเรียนวาปีปทุม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เฉพาะโรงเรียนวาปีปทุม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เฉพาะโรงเรียนวาปีปทุม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะโรงเรียนวาปีปทุม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 - 6 ของแต่ละประเภท มารับรางวัลในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม หากมีข้อสอบถามสามารถติดต่อโดยตรงที่ 085-6462474 นางจารีย์ภัค เรืองสมบัติ (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

ประกาศเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.00 น.

Download เกียรติบัตรผู้เข้าร่วม สำหรับนักเรียน

ข้อมูลจัดเรียงตามตัวอักษร

Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 ดาวน์โหลดที่นี่
Download เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.10 น.

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจาปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ป.3-6 และ ม.1-6 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 มกราคม 2563 และสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.40 น.

ที่มาและความสำคัญของโครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นในระดับต่อไป

ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.09 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:38:15 น.
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 406 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 2 คน
2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 คน
3 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร 1 คน
4 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1 คน
5 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 1 คน
6 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 7 คน
7 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1 คน
8 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 1 คน
9 โรงเรียนบ้านดู่ 21 คน
10 โรงเรียนบ้านตำแย 9 คน
11 โรงเรียนบ้านนาข่า 2 คน
12 โรงเรียนบ้านนาฝาย 2 คน
13 โรงเรียนบ้านยางบ่ออี 5 คน
14 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด 0 คน
15 โรงเรียนบ้านสนาม 36 คน
16 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 5 คน
17 โรงเรียนบ้านหนองปอ 6 คน
18 โรงเรียนบ้านหนองผือ 23 คน
19 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 2 คน
20 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 1 คน
21 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 1 คน
22 โรงเรียนบ้านแคน 5 คน
23 โรงเรียนบ้านโกทา (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) 4 คน
24 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 9 คน
25 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 9 คน
26 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 4 คน
27 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 4 คน
28 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 คน
29 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 35 คน
30 โรงเรียนพระกุมารศึกษาพยัคฆภูมิพิสัย 1 คน
31 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 33 คน
32 โรงเรียนวาปีปทุม 2 คน
33 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 2 คน
34 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร 1 คน
35 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1 คน
36 โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 1 คน
37 โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด 2 คน
38 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 1 คน
39 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 5 คน
40 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 10 คน
41 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 17 คน
42 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 1 คน
43 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 2 คน
44 โรงเรียนอนุบาลดงหลวง 1 คน
45 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 1 คน
46 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 1 คน
47 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) 2 คน
48 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 1 คน
49 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 49 คน
50 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 2 คน
51 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเชียงใหม่ 1 คน
52 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 คน
53 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 3 คน
54 โรงเรียนอนุบาลโสธิญา 6 คน
55 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1 คน
56 โรงเรียนเตรียมทหาร 1 คน
57 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 คน
58 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2 คน
59 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 54 คน
รวม 406 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 จันทบุรี 1 คน
2 นครนายก 1 คน
3 บุรีรัมย์ 10 คน
4 สุรินทร์ 5 คน
5 ขอนแก่น 4 คน
6 มหาสารคาม 284 คน
7 ร้อยเอ็ด 90 คน
8 กาฬสินธุ์ 2 คน
9 นครพนม 6 คน
10 มุกดาหาร 3 คน
รวม 406 คน
ลำดับ ระดับชั้น จำนวนคนที่สมัคร
1 ป.3 41 คน
2 ป.4 44 คน
3 ป.5 61 คน
4 ป.6 147 คน
5 ม.1 26 คน
6 ม.2 37 คน
7 ม.3 27 คน
8 ม.4 7 คน
9 ม.5 10 คน
10 ม.6 6 คน
รวม 406 คน