การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

ระดับประถมศึกษา

(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ในเขต) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ในเขต) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ในเขต) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
 

ระดับมัธยมศึกษา

(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เฉพาะโรงเรียนวาปีปทุม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เฉพาะโรงเรียนวาปีปทุม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เฉพาะโรงเรียนวาปีปทุม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เฉพาะโรงเรียนวาปีปทุม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ทั้งหมด) คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(Excel) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (เฉพาะโรงเรียนวาปีปทุม) คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

หากมีข้อสอบถามสามารถติดต่อโดยตรงที่ คุณครูรัชนีย์วัลย์ วรรณศรี (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) โทรศัพท์ 081-0569659

ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 20.59 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งและห้องสอบการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561

ตรวจสอบรายชื่อ เลขที่นั่งและห้องสอบ การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563
ระดับ ป.5, ม.1, ม.3 และ ม.5 สอบแข่งขันเวลา 09.00 - 10.30 น.
ระดับ ป.4, ป.6, ม.2 และ ม.4 สอบแข่งขันเวลา 13.00 - 14.30 น.

ภาคเช้า เวลา 09.00 - 10.30 น.

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบที่นี่ (Online)

ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 14.30 น.

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตรวจสอบที่นี่ (Online)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบที่นี่ (Online)

หรือดาวน์โหลดไฟล์ PDF ตามช่วงเวลาสอบ ดังนี้

ภาคเช้า เวลา 09.00 - 10.30 น.

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 Download (PDF)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 Download (PDF)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 Download (PDF)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 Download (PDF)

ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 14.30 น.

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 Download (PDF)
>ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 Download (PDF)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 Download (PDF)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 Download (PDF)

ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 15.35 น.

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ป.4-6 และ ม.1-5 เริ่มรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 - 20 มกราคม 2563 และสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 15.40 น.

ที่มาและความสำคัญของการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นในระดับต่อไป

ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 03:31:31
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 2,263 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 2 คน
2 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 4 คน
3 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 39 คน
4 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 3 คน
5 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 1 คน
6 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 1 คน
7 โรงเรียนบ้านดู่ 13 คน
8 โรงเรียนบ้านนาข่า 2 คน
9 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 คน
10 โรงเรียนบ้านหนองข่า 7 คน
11 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 1 คน
12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 30 คน
13 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 13 คน
14 โรงเรียนบ้านแคน 4 คน
15 โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 คน
16 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 5 คน
17 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 2 คน
18 โรงเรียนประชาพัฒนา 1 คน
19 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ 1 คน
20 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 17 คน
21 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 1 คน
22 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 6 คน
23 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 27 คน
24 โรงเรียนวาปีปทุม 1,950 คน
25 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีีรัมย์ 1 คน
26 โรงเรียนสตรีศึกษา 6 คน
27 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 5 คน
28 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 13 คน
29 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 15 คน
30 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 4 คน
31 โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 1 คน
32 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2 คน
33 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 24 คน
34 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 33 คน
35 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 3 คน
36 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1 คน
37 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 3 คน
38 โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 2 คน
39 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 17 คน
40 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1 คน
รวม 2,263 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 บุรีรัมย์ 1 คน
2 ขอนแก่น 2 คน
3 มหาสารคาม 2,194 คน
4 ร้อยเอ็ด 64 คน
5 กาฬสินธุ์ 2 คน
รวม 2,263 คน
ลำดับ ระดับชั้น จำนวนคนที่สมัคร
1 ป.4 57 คน
2 ป.5 44 คน
3 ป.6 59 คน
4 ม.1 541 คน
5 ม.2 508 คน
6 ม.3 355 คน
7 ม.4 324 คน
8 ม.5 375 คน
รวม 2,263 คน