การสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS)
ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

time image

ประกาศผลการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
(PDF) ผลการแข่งขันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ให้ผู้ที่สอบได้ในลำดับ ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และชมเชย ในแต่ละระดับชั้น มารับใบประกาศนียบัตรและรางวัลในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 (เปลี่ยนจากเดิมวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561) ลงทะเบียนเวลา 07.30 - 08.00 น. ณ อาคารปทุมมา โรงเรียนวาปีปทุม

ติดต่อผู้ดูแล โทรศัพท์ 081-0569659 (ครูรัชนีวัลย์ วรรณศรี), 080-2210289 (ครูกุสุมา โรจนกร), 095-1828925 (ครูอรัญ มูลบุญ)

ประกาศเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.59 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เลขที่นั่งและห้องสอบการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบที่นี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตรวจสอบที่นี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรวจสอบที่นี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตรวจสอบที่นี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบที่นี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรวจสอบที่นี่
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น.

ประกาศโรงเรียนวาปีปทุม เรื่องการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับที่แข่งขัน แบ่งเป็น 2 ระดับ ป.5-6 และ ม.1-6 เริ่มรับสมัคร 18 ธันวาคม 2560 - 24 มกราคม 2561 และสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 ดาวน์โหลดที่นี่

ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 15.40 น.

ที่มาและความสำคัญของการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวาปีปทุม จะจัดการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ (ENGLISH GENIUS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 เพื่อให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ทบทวน ฝึกฝน และได้วัดความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นในระดับต่อไป

ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 12.00 น.

ข้อมูลการรับสมัคร ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:32:40
จำนวนผู้สมัครทั้งหมด 2908 คน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน จำนวนคนที่สมัคร
1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1 คน
2 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 11 คน
3 โรงเรียนจตุรพัตรพิมานรัชดาภิเษก 1 คน
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 3 คน
5 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 คน
6 โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 25 คน
7 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 63 คน
8 โรงเรียนนาภูพิทยาคม 5 คน
9 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 5 คน
10 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 21 คน
11 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 22 คน
12 โรงเรียนบ้านดู่ 10 คน
13 โรงเรียนบ้านนาฝาย 5 คน
14 โรงเรียนบ้านวังแสง 1 คน
15 โรงเรียนบ้านหนองข่า 10 คน
16 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 คน
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 5 คน
18 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 19 คน
19 โรงเรียนบ้านหัวดง 1 คน
20 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 7 คน
21 โรงเรียนบ้านโกทา 12 คน
22 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 1 คน
23 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 5 คน
24 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 11 คน
25 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 19 คน
26 โรงเรียนปัญจรักษ์ 1 คน
27 โรงเรียนผดุงนารี 1 คน
28 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 3 คน
29 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม 29 คน
30 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 2 คน
31 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 13 คน
32 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1 คน
33 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 45 คน
34 โรงเรียนวาปีปทุม 2077 คน
35 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1 คน
36 โรงเรียนศรีโกสุมมิตรภาพที่ 209 1 คน
37 โรงเรียนสตรีศึกษา 11 คน
38 โรงเรียนสตึก 3 คน
39 โรงเรียนสาธิต มข. (ฝ่ายมัธยมศึกษา) 3 คน
40 โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายประถม) 25 คน
41 โรงเรียนสาธิต มมส. (ฝ่ายมัธยม) 12 คน
42 โรงเรียนสาธิต มรภ.มหสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 1 คน
43 โรงเรียนสาธิต มรภ.มหาสารคาม (ฝ่ายประถม) 2 คน
44 โรงเรียนสารคามพิทยาคม 86 คน
45 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1 คน
46 โรงเรียนอนุบาลกิติยา 19 คน
47 โรงเรียนอนุบาลทองสตา 2 คน
48 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 7 คน
49 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 3 คน
50 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 15 คน
51 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 104 คน
52 โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์ 2 คน
53 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 25 คน
54 โรงเรียนเทศบาล1สว่างวิทยา 1 คน
55 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 1 คน
56 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 117 คน
57 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 20 คน
รวม 2908 คน
ลำดับ ชื่อจังหวัด จำนวนคนที่สมัคร
1 บุรีรัมย์ 4 คน
2 ยโสธร 1 คน
3 ชัยภูมิ 5 คน
4 ขอนแก่น 4 คน
5 หนองคาย 1 คน
6 มหาสารคาม 2761 คน
7 ร้อยเอ็ด 120 คน
8 กาฬสินธุ์ 12 คน
รวม 2908 คน