ระบบบริหารกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนวาปีปทุม
สพม.มหาสารคาม
ปีการศึกษา 1/2564
 ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมได้ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2564 14.30 น. ถึง 9 ก.ค. 2564 16.30 น. !!!
โรงเรียนวาปีปทุม
เขตพื้นที่ สพม.มหาสารคาม
ที่อยู่ 303 หมู่ 25 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120
โทร.088-5731301 , เมล์ mail@wpt.ac.th