รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

เอกสารใบสมัคร กรณีสมัครด้วยตนเอง

หากนักเรียน หรือผู้ปกครองประสงค์ที่จะสมัครด้วยตนเอง สามารถพิมพ์เอกสารนี้ไปเขียนก่อน แล้วนำส่งวันรับสมัครที่โรงเรียน หรือหากไม่สะดวกพิมพ์สามารถรับเอาเอกสารนี้ได้ที่จุดรับสมัคร

ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด (WORD)
ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลด (PDF)


ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด (WORD)
ใบสมัคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลด (PDF)