รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนที่จะสมัครผ่านระบบรับสมัคร ศึกษาระเบียนการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประเภทห้องเรียนทั่วไปได้ตามประกาศรับสมัครตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

ประกาศรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564