ระบบรับสมัครนักเรียน ประเภททั่วไป

กำหนดการรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 รอบทั่วไป
รับสมัครวันที่ 24 เมษายน 2564 - 28 เมษายน 2564

รับสมัคร 2 ช่องทาง
1. สมัครด้วยตัวเอง ณโรงเรียนวาปีปทุม เวลา 08:30 - 16:30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ทาง www.wpt.ac.th/admission สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เครื่องหมาย * ไม่สามารถเว้นว่างได้

ปิดระบบการรับสมัครนักเรียน และจะเปิดให้ลงทะเบียนสมัครใหม่ ในวันและเวลา 24 เมษายน 64 - 28 เมษายน 2564