สิ้นสุดเวลาในการสั่งจองของที่ระลึกแล้ว
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 081-9651260 (ครูเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์)