แจ้งการชำระเงินค่าของที่ระลึกในงาน "บัวคืนกอ ลูก ว.ท. คืนถิ่น 70 ปี วาปีปทุม"

กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็ว สามารถ ตรวจสอบสถานะของการสั่งจองได้ที่นี่