เชิญชวนร่วมงาน "บัวคืนกอ ลูก ว.ท. คืนถิ่น 70 ปี วาปีปทุม"
ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ของงาน "บัวคืนกอ ลูก ว.ท. คืนถิ่น 70 ปี วาปีปทุม"

ในวาระครบรอบ 70 ปีของโรงเรียนวาปีปทุม ซึ่งตรงกับวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และบุคลากรของโรงเรียน มีความประสงค์ที่จะจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองความเป็นวาปีปทุม ที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติอย่างมากมาย และมีแนวคิดที่จะสร้างป้ายและรั้วโรงเรียนใหม่ จึงเกิดงานนี้ขึ้นมาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
สามารถบริจาคได้ที่ บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020243137609
ชื่อบัญชี ผ้าป่า 70 ปี วาปีปทุม ธนาคารออมสิน สาขาวาปีปทุม
ขอเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกลุ่ม Line จาก QRcode ด้านล่างนี้
และขอเชิญกรอกแบบสำรวจรายชื่อศิษย์เก่า คลิกที่นี่
ยอดรวมเงินบริจาค
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 19:33:06 น.

716,100 บาท

รูปแบบ Model ป้ายและรั้วโรงเรียนวาปีปทุม (รูปภาพ)

รูปแบบ Model 3D ป้ายและรั้วโรงเรียนวาปีปทุม (VDO)