ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6

rmu59_com

 “รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.6
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและการแสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2559
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รับเกียรติบัตรวันภาษาไทย

13995553_1145060275554036_8779098609591958936_oโรงเรียนวาปีปทุมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
ในช่วงอาทิตย์ของวันแม่ที่ผ่านมาหลายกิจกรรมด้วยกัน และเพื่อประกาศเกียรติคุณ
ให้กับคนเก่งภาษาไทย โรงเรียนวาปีปทุม จึงได้มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน

คนเก่ง

โรงเรียนวาปีปทุม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ประกวด Science Show และ แข่งขันทักษะทาง ICT ได้รับโล่ห์รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
13920588_1138176989575698_6948671049913482540_n 13912314_1138177672908963_7958105843801952155_n

โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทร.043799373 Fax.043799372 อีเมล์ wpt.ac.th@gmail.com © 2016 Frontier Theme