ประเมิน กลยุทธ์ที่ ๕

13725093_1127855697274494_5585345432503422232_oโรงเรียนวาปีปทุม รับการประเมินจากคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบและประเมินคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพยอดเยี่ยม ในกลยุทธ์ที่ ๕ วินัยเข้มแข็ง วิชาการเข้มขน บนความพอเพียง

ศึกษา ดูงานภาคใต้

เที่ยวใต้
โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทร.043799373 Fax.043799372 อีเมล์ wpt.ac.th@gmail.com © 2016 Frontier Theme