englist festival

eng59โรงเรียนวาปีปทุม จัดงาน englist festival ในวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ จากการจัดบูธนิทรรศการ การประกอบอาหาร หลากหลายชนิด
โดยการ พรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษ

พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6

r6

โรงเรียนวาปีปทุม ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6
วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ต้อนรับผู้อำนวยการ

โรงเรียนวาปีปทุม ขอต้อนรับ ผู้อำนวยการคนที่ 18 ดร.มณูญ เพชรมีแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ซึ่งย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
n_boss59
โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทร.043799373 Fax.043799372 อีเมล์ wpt.ac.th@gmail.com © 2016 Frontier Theme