คนเก่งๆวาปีปทุม

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วันศึกษาศาสตร์ มมส. ในวันที่ 16 กันยายน 2559

ตรวจสอบผลการเรียน

pp1_testงานวัดผลโรงเรียนวาปีปทุม ได้บันทึกผลการเรียน ผลการแก้ตัวในภาคเรียนที่ผ่านมา
ให้นักเรียน/ผู้ปกครองตรวจสอบผลการเรียน มีข้อสงสัยสอบถามที่งานวัดผลฯ
(ชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6)

14 ปี กับรายการธรรมะเช้านี้

14 ปี กับรายการธรรมะเช้านี้ ดูแลและควบคุมการผลิตโดยคุณครูกรรณิกา ทองสมบูรณ์
ปีนี้ท่านเกษียณอายุราชการ ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข นะครับ

โรงเรียนวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทร.043799373 Fax.043799372 อีเมล์ wpt.ac.th@gmail.com © 2016 Frontier Theme