logo-wpt

บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา

นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอำนวย วรไวย์

ตำแหน่ง : รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายประดิษฐ์ สังขเภท

ตำแหน่ง : ครู

นายพิชัย สำราญสุข

ตำแหน่ง : ครู

นายหงษ์ทอง ประนัดศรี

ตำแหน่ง : ครู

นางจารุภา มะธุเสน

ตำแหน่ง : ครู

นายวิชญพิศุทธิ์ ธนกุลเรืองรอง

ตำแหน่ง : ครู

นายสมทรัพย์ จันทร์แก้ว

ตำแหน่ง : ครู

นายเลิศพิภพ แสนวัง

ตำแหน่ง : ครู

น.ส.วราภรณ์ จันทสมบัติ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

น.ส.จิตติพร จันมาศ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย