logo-wpt

การสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข่าวประกาศ)

สหวิทยาเขต 4 พุทธมณฑลเทพปทุม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม) ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารปทุมมา โรงเรียนวาปีปทุม

สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2560

โรงเรียนวาปีปทุมได้กำหนดวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับ

ข่าวประกาศล่าสุด

View: 84

18/07/2017

View: 1960

08/04/2017

ประกาศโดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

View: 1215

08/04/2017

View: 1382

06/04/2017

ประกาศโดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

View: 1370

05/04/2017

ประกาศโดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ข่าวทั้งหมด >>

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์ยอดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
1

การสอบแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อไฟล์: thai1_60.pdf

14

2

รายชื่อครูคุมสอบสอบกลางภาค 1/2560 ม.ปลาย

ชื่อไฟล์: คุมสอบกลางภาค ม.ปลาย.pdf

20

3

รายชื่อครูคุมสอบสอบกลางภาค 1/2560 ม.ต้น

ชื่อไฟล์: คุมสอบกลางภาค ม.ต้น.pdf

15

4

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.6

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.6.pdf

35

5

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.5

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.5.pdf

24

6

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.4

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.4.pdf

34

7

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.3

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.3.pdf

19

8

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.2

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.2.pdf

24

9

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.1

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.1.pdf

12

10

กำหนดการปฐมนิเทศ อบรมวินัยนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

ชื่อไฟล์: disciplineM4_2560.pdf

21

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้