logo-wpt

การสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข่าวประกาศ)

สหวิทยาเขต 4 พุทธมณฑลเทพปทุม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม) ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารปทุมมา โรงเรียนวาปีปทุม

สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2560

โรงเรียนวาปีปทุมได้กำหนดวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับ

ข่าวประกาศล่าสุด

View: 2544

03/10/2017

View: 2816

14/09/2017

ประกาศโดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

View: 799

14/09/2017

ประกาศโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

View: 889

11/09/2017

View: 1161

09/09/2017

ข่าวทั้งหมด >>

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์ยอดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
1

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2560

ชื่อไฟล์: 004.คำสั่งเวรกลางวัน-ก.ย.-ธ.ค.60.pdf

34

2

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561

ชื่อไฟล์: 05คำสั่งเวร-กลางคืน-ต.ค.-ก.พ.-60-61.pdf

45

3

แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน

ชื่อไฟล์: แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน.doc

76

4

แบบประเมินข้าราชการครูสายผู้สอน

ชื่อไฟล์: แบบประเมินข้าราชการครูสายผู้สอน.doc

56

5

แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2560

ชื่อไฟล์: แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2560.doc

132

6

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ชื่อไฟล์: OBEC_AWARDS.pdf

143

7

ประกาศเรื่อง แจ้งกาหนดการปิดการหยุดการเรียนการสอน

ชื่อไฟล์: notice_1-60.pdf

234

8

การสอบแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อไฟล์: thai1_60.pdf

314

9

รายชื่อครูคุมสอบสอบกลางภาค 1/2560 ม.ปลาย

ชื่อไฟล์: คุมสอบกลางภาค ม.ปลาย.pdf

120

10

รายชื่อครูคุมสอบสอบกลางภาค 1/2560 ม.ต้น

ชื่อไฟล์: คุมสอบกลางภาค ม.ต้น.pdf

55

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้