logo-wpt

การสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข่าวประกาศ)

สหวิทยาเขต 4 พุทธมณฑลเทพปทุม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม) ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารปทุมมา โรงเรียนวาปีปทุม

สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2560

โรงเรียนวาปีปทุมได้กำหนดวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับ

ข่าวประกาศล่าสุด

View: 2441

14/09/2017

ประกาศโดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

View: 664

14/09/2017

ประกาศโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

View: 1099

09/09/2017

View: 2062

31/08/2017

ประกาศโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

View: 537

23/08/2017

View: 447

18/08/2017

ประกาศโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข่าวทั้งหมด >>

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์ยอดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
1

แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน

ชื่อไฟล์: แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน.doc

76

2

แบบประเมินข้าราชการครูสายผู้สอน

ชื่อไฟล์: แบบประเมินข้าราชการครูสายผู้สอน.doc

56

3

แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2560

ชื่อไฟล์: แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2560.doc

132

4

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ชื่อไฟล์: OBEC_AWARDS.pdf

143

5

ประกาศเรื่อง แจ้งกาหนดการปิดการหยุดการเรียนการสอน

ชื่อไฟล์: notice_1-60.pdf

234

6

การสอบแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อไฟล์: thai1_60.pdf

314

7

รายชื่อครูคุมสอบสอบกลางภาค 1/2560 ม.ปลาย

ชื่อไฟล์: คุมสอบกลางภาค ม.ปลาย.pdf

120

8

รายชื่อครูคุมสอบสอบกลางภาค 1/2560 ม.ต้น

ชื่อไฟล์: คุมสอบกลางภาค ม.ต้น.pdf

55

9

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.6

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.6.pdf

135

10

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.5

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.5.pdf

124

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้