logo-wpt

การสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดสอบแข่งขันความรู้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 กรกฏาคม 2560 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข่าวประกาศ)

สหวิทยาเขต 4 พุทธมณฑลเทพปทุม จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม) ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ อาคารปทุมมา โรงเรียนวาปีปทุม

สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 1/2560

โรงเรียนวาปีปทุมได้กำหนดวันสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2560 ขอให้นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนะครับ

ข่าวประกาศล่าสุด

View: 101

23/08/2017

View: 185

18/08/2017

ประกาศโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

View: 140

03/08/2017

View: 294

29/07/2017

View: 224

28/07/2017

ประกาศโดย: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข่าวทั้งหมด >>

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์ยอดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
1

ประกาศเรื่อง แจ้งกาหนดการปิดการหยุดการเรียนการสอน

ชื่อไฟล์: notice_1-60.pdf

34

2

การสอบแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อไฟล์: thai1_60.pdf

14

3

รายชื่อครูคุมสอบสอบกลางภาค 1/2560 ม.ปลาย

ชื่อไฟล์: คุมสอบกลางภาค ม.ปลาย.pdf

20

4

รายชื่อครูคุมสอบสอบกลางภาค 1/2560 ม.ต้น

ชื่อไฟล์: คุมสอบกลางภาค ม.ต้น.pdf

15

5

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.6

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.6.pdf

35

6

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.5

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.5.pdf

24

7

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.4

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.4.pdf

34

8

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.3

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.3.pdf

19

9

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.2

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.2.pdf

24

10

ตารางสอบกลางภาค 1/2560 ชั้น ม.1

ชื่อไฟล์: ตารางสอบกลางภาค ม.1.pdf

12

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้