logo-wpt

การสอบแข่งขันสังคมศึกษาและความรู้ทั่วไป ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนวาปีปทุมจะจัดให้มีโครงการสอบแข่งขันสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นและเพิ่มประสบการณ์ในการสอบวิชาสังคมศึกษามากขึ้น (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ข่าวประกาศ)

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนวาปีปทุม ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนวาปีปทุมขอเชิญรับชมและให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 จะจัดขึ้นในวันที่ 7 - 10 พฤศจิกายน 2560

ข่าวประกาศล่าสุด

View: 1254

12/11/2017

View: 651

07/10/2017

View: 2812

03/10/2017

View: 2985

14/09/2017

ประกาศโดย: กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ข่าวทั้งหมด >>

ดาวน์โหลดเอกสาร

#ชื่อไฟล์ยอดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
1

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2560

ชื่อไฟล์: 004.คำสั่งเวรกลางวัน-ก.ย.-ธ.ค.60.pdf

34

2

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่เวรกลางคืน ต.ค. 2560 - มี.ค. 2561

ชื่อไฟล์: 05คำสั่งเวร-กลางคืน-ต.ค.-ก.พ.-60-61.pdf

45

3

แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน

ชื่อไฟล์: แบบรายงานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้สอน.doc

76

4

แบบประเมินข้าราชการครูสายผู้สอน

ชื่อไฟล์: แบบประเมินข้าราชการครูสายผู้สอน.doc

56

5

แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2560

ชื่อไฟล์: แบบรายงานโครงการ-ตามแผนปฏิบัติการประจำปี-2560.doc

132

6

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

ชื่อไฟล์: OBEC_AWARDS.pdf

143

7

ประกาศเรื่อง แจ้งกาหนดการปิดการหยุดการเรียนการสอน

ชื่อไฟล์: notice_1-60.pdf

234

8

การสอบแข่งขันวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

ชื่อไฟล์: thai1_60.pdf

314

9

รายชื่อครูคุมสอบสอบกลางภาค 1/2560 ม.ปลาย

ชื่อไฟล์: คุมสอบกลางภาค ม.ปลาย.pdf

120

10

รายชื่อครูคุมสอบสอบกลางภาค 1/2560 ม.ต้น

ชื่อไฟล์: คุมสอบกลางภาค ม.ต้น.pdf

55

ดูทั้งหมด >>

ดูภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

กลุ่มสาระการเรียนรู้